Terms & Conditions

thatsluck ընդհանուր դրույթներր եւ պայմանները

Կայքից ներբեռնված ծրագրաշարի օգտագործումը ThatsLuck.com ենթադրում է հետևյալի անվերապահ ընդունում Ընդհանուր դրույթներր եւ պայմանները, որը օգտագործողը հայտարարում է, որ ամբողջությամբ կարդացել, հասկացել և ընդունել է:

 

1 Հեղինակային իրավունք - SOրագրակազմը ներկա է ThatsLuck.com պաշտպանված է հեղինակային իրավունքի մասին օրենքներով և Իտալիայում գործող հեղինակային իրավունքի, միջազգային պայմանագրերի դրույթների և բոլոր այլ կիրառելի օրենքների կողմից: 

Հետևաբար, օգտվողը պարտավոր է վերաբերվել ծրագրակազմին ինչպես ցանկացած այլ հեղինակային իրավունքի պաշտպանության իրավունք ունեցող նյութերի (օրինակ ՝ գրքի կամ DVD սկավառակի): Օգտագործողը չի կարող, ամեն դեպքում, վերարտադրել և շուկա հանել ծրագրաշարը ՝ առանց դրա նախնական գրավոր թույլտվության ThatsLuck.com

 

2 Օգտագործողի իրավունքներ - ThatsLuck.com օգտվողին իրավունք է տալիս ժամանակավորապես օգտագործել ծրագրակազմը իր անձնական օգտագործման համար:

Համարվում է, որ ծրագրակազմը «օգտագործվում է», երբ այն օգտագործվում է համակարգչի, պլանշետի, սմարթֆոնի կամ ցանկացած այլ հարմար սարքի միջոցով: Օգտագործողը տեղյակ է և ընդունում է դա ThatsLuck.com ցանկացած պահի կարող է մշտապես խոչընդոտել ծրագրաշարի օգտագործումը առանց նախնական ծանուցման:

 

3 FՐԱԳՐԻ ԳՈՐՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ - Օգտագործողը չի կարող որևէ կերպ փոխել ծրագրաշարի գործունակությունը:

Ներբեռնված ծրագրակազմի օգտագործումը ինքնաբերաբար չի ենթադրում որևէ թարմացում կամ ավելի ուշ տարբերակներ օգտագործելու իրավունք:

 

4 Վնասների համար պատասխանատվության բացառումը - Ոչ մի դեպքում կայքի ադմինիստրատորը ThatsLuck.com պատասխանատվություն կկրեն ուղղակի կամ անուղղակի վնասների համար (ներառյալ առանց սահմանափակումների ՝ վնասի կորուստ կամ վնասի կորուստ, բիզնեսի ընդհատում, տեղեկատվության կորուստ կամ այլ տնտեսական կորուստներ), որոնք առաջացել են ծրագրակազմի օգտագործումից կամ չօգտագործումից, նույնիսկ եթե դրանք նշված են կայքի ադմինիստրատոր ThatsLuck.com խորհուրդ է տրվել նման վնասի հնարավորության մասին:

Պատասխանատվությունը ամբողջությամբ և բացառապես օգտագործողի վրա է: Օգտատերն այժմ հրաժարվում է պահանջել փոխհատուցել ցանկացած տեսակի վնաս, ուղղակի կամ անուղղակի, որը բխում է կայքից ներբեռնված ծրագրակազմի օգտագործումից կամ չօգտագործումից: ThatsLuck.com Այստեղ չներկայացված կամ հաղորդված որևէ բանի համար հղում է կատարվում Իտալիայի Քաղաքացիական օրենսգրքին: